Taśmy betonitowe
Uszczelnienia z bentonitu. Dostępne w formie taśm, blach, mat. To specjalnie opracowane materiały uszczelniające stosowane w betonowych elementach konstrukcyjnych do uszczelniania szczelin roboczych, przepustów rurowych i innych budowlanych przerw technologicznych, które stale lub okresowo poddawane są działaniu wody gruntowej, ciśnieniowej lub opadowej. Produkty dedykowane do uszczelnień pionowych i poziomych przerw technologicznych w betonowaniu, uszczelnień połączeń nowych i starych elementów konstrukcji, przejść instalacyjnych. Posiada zdolności pęczniejące, wnika we wszystkie szczeliny i puste przestrzenie