Dystanse z betonu


Podkładki dystansowe betonowe. Stosowane do uzyskania właściwej grubości otuliny betonu przez zbrojenie. Zaletą podkładek betonowych jest brak odkształceń przy dużych obciążeniach zbrojeniem oraz brak odkształceń spowodowanych wysokimi temperaturami. Dystanse betonowe dostępne jako punktowe z drutem oraz liniowe w formie listew. Są nienasiąkliwe, a także mrozoodporne.