Dystanse z PCV


Podkładki dystansowe z tworzywa. Stosowane do uzyskania właściwej grubości otuliny zbrojenia przez beton. Podkładki z tworzywa sztucznego wykonane są z surowców w większości odpornych na mogące występować w trakcie ich stosowania chemikalia, a dodatkowo są nienasiąkliwe i mrozoodporne. Budowa podkładek punktowych często zawiera różne rodzaju zaciski i zamocowania prętów zbrojeniowych dzięki czemu podkładki te są stabilnie zamocowane i nie przemieszczają się w trakcie betonowania.
Ze względu na zastosowanie podkładki  możemy podzielić na punktowe oraz liniowe, mogą być stosowane zarówno do elementów poziomych jak i pionowych.