Kempas

Drzewa kempas naturalnie występują w Malezji i Indonezji. Osiągają wysokość do 50m Pień jest prosty o cylindrycznym przekroju i średnicy do 1,5m. Typ struktury rozpierzchłonaczyniowy, twardziel w świeżo przetartym drewnie jest różowa lub żółtawoczerwona do pomarańczowej. Pod wpływem tlenu zawartego w powietrzu szybko ciemnieje przyjmując barwę ceglastoczerwoną do ciemnoczerwonobrązowej.

Drewno kempas należy do bardzo twardych rodzajów. W jego wnętrzu ukryte są małe kryształki związków mineralnych, które powodują szybkie zużycie narzędzi skrawających oraz korozję elementów przylegających. Według 6-cio stopniowej skali jest to drewno bardzo ciężkie (klasa I) o gęstości około 990 kg/m3. Podstawową wadą jest silna kurczliwość. Z zalet nalezy wymienić wysoką wytrzymałość na ściskanie, sprężystość i trwałość w zakresie odporności na mikroorganizmy i grzyby oraz kwasy. Jednocześnie jest to drewno trudne do nasycenia impregnatami.
Drewno kempas wymaga długiego sezonowania, suszenie przebiega bardzo wolno z tendencją do powstawania pęknięć desorpcyjnych. Wymaga nawiercania przy montażu.

Właściwości:

Gęstość (drewno świeże): 1050 kg/m3
Gęstość (drewno o wilgotności 12%): 880 kg/m3
Skurcz styczny: 6,6%
Skurcz promieniowy: 4,8%
Wytrzymałość na ściskanie: 66 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie: 113 N/mm2
Moduł sprężystości: 23000 N/mm2
Punkt nasycenia włókien: 27%
 

Najczęściej spotykane wymiary desek

21 x 120 mm długości 2,15 do 4,5 m
21 x 145 mm długości 2,15 do 4,8 m

Wady spotykane: pęknięcia, kieszenie żywiczne, sęki, biel, ślady po obróbce mechanicznej. Skręt włókien, czołowe pęknięcia, różnice kolorystyczne, nieznaczna krzywizna oraz inne odkształcenia nie są traktowane jako wada drewna.